išsišiaušti

išsišiaušti
išsišiáušti Rtr, 1. žr. pašiaušti 1 (refl.): Pamatėm – atskrenda arklys išsišiáušęs, kai vėjas lekia LKT223(Jon). 2. išsikelti, iškaužoti: Pavydau sviestą raugtinalė[je] išsišiáušusį – o buvo sukirmėjęs, dėl to ir išsišiáušė Šts. 3. prk. praleisti kurį laiką pykstant, pučiantis: Supykę visus metus išsišiáušė, vos tik dabar ėmė taikytis Š. \ šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; sušiaušti; užšiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atšiaušti — 1. tr. padaryti nelygų, neglotnų, pašiurusį: Vė[ja]s neatšiauša stogo, kad nendrėms eilioms klotas Šts. 2. refl. prk. atsikalbėti, priešgyniauti: O, jis niekam nenusileis, moka atsišiaušt! Ig. 3. intr. DŽ, Sv, Ėr šnek. sparčiai ateiti, atskuosti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsidošyti — išsidõšyti 1. smarkiai išsisiausti, išsilakstyti: Išsidõšijęs, tai ryja ir ryja Kur. 2. praleisti kurį laiką došijantis: Išsidošijo vaikai per visą dieną Antz. došyti; apsidošyti; įsidošyti; išsidošyti; nusidošyti; pasidošyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrankyti — NdŽ; M iter. ištrenkti. 1. tr. Rtr, Š trankant išjudinti, išduobti, išmušti, išdaužyti, padaryti kiaurymę: Ištrankytas [sienoje] vietas reikia patinkuoti rš. ║ Dg trankant sudaužyti, sugriauti: Par karą išdaužė, ištrañkė tus [kapų] paminklus Krž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušiaušti — intr. Klov, Pbr, Slk šnek. smagiai nueiti, nuskuosti: Pradžio[je] apsibaręs, o paskiau nušiaušęs Krs. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršiaušti — intr. Ps šnek. smagiai pareiti, parskuosti: Te jau Ona paršiaušia namo Upt. Tai jau ir tu paršiauši iš vakarėlio? Kp. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašiaušti — tr. 1. SD164, Sut, I, N, LL100, DŽ, NdŽ pastatyti, pakelti aukštyn (plaukus, plunksnas), kad būtų pasipūtę, papurę: Ana savo plaukus atvers nuo kaktos ir pašiaũš J. Plaukus pašiaušė kaip triušis Ms. Kačiokas baisiai išlenkė savo kuprą, pašiaušė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršiaušti — tr. kurį laiką šiaušti: Paršiaušei plaukus par visą dieną J. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; s …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišiaušt — prišiaušti tr. 1. NdŽ daug pašiaušti (plaukų). 2. iškelti, išpūsti: Prišiauštas (iškaužojęs) sviestas lig dangčio Šts. 3. NdŽ prk. priešiškai nuteikti. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ragas — rãgas sm. (4), ragaĩ pl. (4) 1. SD316, H, R, DŽ kieta, smaili gyvulio (ppr. žinduolio) kaktos išauga: Ragais badau SD373. Karvė langan barbena ragaĩs – nėr ko ėst Ktk. Kad laibi ragaĩ, tai karvė an pieno gera Mžš. Atejo, karvę už ragų̃, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušiaušti — tr. 1. NdŽ, KŽ, Vkš suvelti (plaukus); papurenti (plunksnas): Sušiauši plaukus tik – koks čia tavo šukavimos Krš. Išvedęs arklį sušiauštais plaukais, tarp ienų stumia, mauna pavalkais T.Tilv. Ji rauda garsiai ir piktai, siūbuodama sušiauštą galvą …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”